Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ OD 3.1.2023. godine,

Dječji vrtić „Slavuj”

Obrtnička 13, Strmec Sveta Nedelja

KLASA: 601-05/23-01/01

URBROJ: 238-29-178-01-23-9

Strmec, 17. siječnja 2023. godine

Predmet:

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ OD

3.1.2023. godine, KLASA: 112-07/22-01/23, URBROJ: 238-29-178-01-22-1,

SVIMA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Slavuj” na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj•’, te čl. 48. Statuta Dječjeg vrtića „Slavuj” , na 20. sjednici održanoj dana 21. studenoga 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću „Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj Odluci raspisalo natječaj, oglasilo potrebu za zasnivanjem radnog odnosa;

Spremač/ica, I (jedan) izvršitelj /ica na neodređeno puno radno vrijeme — upražnjeno radno mjesto

Sve sukladno natječaju objavljeno je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Slavuj”.

Ovim putem izvješćujemo daje Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slavuj”, dana 16. siječnja 2023. godine na 23. sjednici Upravnog vijeća donijelo Odluku:

Na radno mjesto:

Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj lica na neodređeno puno radno vrijeme — upražnjeno radno mjesto

Zapošljava se:

l . VERICA MANDIĆ

SVG element circle_dots