Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Zastave Europe

Pojedina djeca u Školjkicama pokazivala su velik interes za zastave te smo u svibnju provodili mnoge aktivnosti vezane uz tu temu – djeca su bojala zastave u odgovarajuće boje, imenovali ih, smještali ih na pravo mjesto na karti, slušali smo glazbu karakterističnu za određenu europsku državu, izradili smo i društvenu igru „Put po Europi“ koja je bila poticaj i na brojanje, igranje prema pravilima i čekanje na svoj red.

Djeca su i izrađivala vlastite zastave koje su im služile za nogometno navijanje na dvorištu.

SVG element circle_dots