Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Predstava „Imamo predstavu“

Dramska skupina „Slavuj“ Strmec je u objektima Strmec (26.4.2022.) i Rakitje (2.5.2022.) izvela svoju
drugu predstavu pod nazivom „Imamo predstavu“. Kao i prva predstava pod nazivom „Bon Ton“ tako je i
„Imamo predstavu“ imala od početka do kraja jasan cilj, poučiti publiku. Publika je bila najbitniji sudionik
same predstave te su glumci kroz interakciju s publikom pred očima djece stvarali samu predstavu.
Zaključili su da je za predstavu potrebna scenografija, glazba, glumci, kostimi i naravno priča. Nakon
čitanja priče „Crvenkapica“ Braće Grimm publika je birala koji kostim odgovara kojem liku te kako se
koji lik treba kretati ili glasati. Također je publika birala glazbu a na kraju je dječak iz publike odglumio
lovca i uz pomoć ostalih probudio i prestrašio vuka. Uz mnoštvo dječjih ideja i smjeha na kraju se jasno
čula pouka priče.
Članice dramske skupine koje su osmislile predstavu i glumile u njoj su odgojiteljice Ivana Pedisić,
Marijana Pereković i Jelena Đogić.

SVG element circle_dots