Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Tjedan predčitačkih vještina skupina Sovice

Tjedan predčitačkih vještina skupina Sovice obilježila je aktivnošću izrade slova od plastelina te izradom digitalne slikovnice “Domaće životinje” (spajanje glasova u riječ).

SVG element circle_dots