Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Likovno izražavanje

U skupini Leptirići likovno izražavanje pojačano se odvija od početka pedagoške godine. Ovog puta djeca u dobi od 2,5 do 3,5 godina izražavala su se slikarskom tehnikom tempera, slikajući kistom i špricanjem boje iz tube.

SVG element circle_dots