Upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2024./2025. (poveznica)

Dječji tjedan u objektu Strmec

U periodu od 04. listopada do 08. listopada 2019.g. DV Slavuj obilježio je Dječji tjedan čiji je moto „Ljubav djeci prije svega“, a glas djece „Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge“.

Cilj Dječjeg tjedna je usmjeriti pozornost uže i šire okoline prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, pokrenuti akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece.

SVG element circle_dots