Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Sigurnost na prvom mjestu ‒ aktivnosti malih “Školjkica”

U sklopu uključenosti u projekt Crvenog križa “Sigurnije škole i vrtići” u Školjkicama smo proveli vježbu evakuacije te s djecom razgovarali o potresu – što je to potres, što se događa u tim trenucima, od čega se i na koji način štitimo, a neka su djeca ispričala i svoje doživljaje i sjećanja na potrese koji su nas zadesili.

U sobi smo razgovarali o sigurnim mjestima i načinu na koji se najbolje možemo zaštiti, o broju koji zovemo u hitnim slučajevima, a nakon toga smo proveli vježbu evakuacije i dogovorili način na koji izlazimo iz vrtića i gdje odlazimo u slučaju da nam je potrebna hitna evakuacija.

Jedna od aktivnosti bila je i izrađivanje zajedničke slike oslikavanjem velikog platna temperama koristeći tonove i boje jeseni pred nama. Djeca su se rado uključila u aktivnost, a posebno im je zanimljiv bio način na koji smo sliku oslikavali – na podu, na velikom platnu, slikajući spužvicama i četkicama.

SVG element circle_dots