Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Likovno izražavanje temperom na platnu u boji

Djeca u “Pčelicama” imala su mogućnost slobodnog likovnog izražavanja temperom, debelim kistom na platnu u boji, pritom razvijajući finu motoriku.

SVG element circle_dots