Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Šafrani

Specifične aktivnosti s kretanjem: štafetna igra

Zadatak: trčanjem prenijeti predmet (loptu) po zadanom pravcu kretanja i predati je sljedećem igraču u koloni

Cilj: točno izvesti zadani zadatak u najkraćem roku

SVG element circle_dots