Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJE ZA RADNA MJESTA ODGOJITELJ/ICA, SPREMAČ/ICA, KUHAR/ICA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Slavuj” na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br: 10/97, 107/07, 94/13), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj”, te čl. 48. Statuta Dječjeg vrtića „Slavuj” od 04.11.2013. godine, na 29. sjednici održanoj dana

30. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću „Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci raspisalo natječaj, oglasilo potrebu za zasnivanjem radnog odnosa;

Odgojitelj/ica, 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanja odgojitelja

Spremač/ica, I (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanja

Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, prošireni opseg posla

Kuhar/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na odredeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

Preuzmite dokument

20200204151135
SVG element circle_dots