Upis u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. (poveznica)

Mala matematika

Odgojna skupina Potočnice kroz igru na zabavan način razvija interes za brojeve. Uz pravilno dodavanje broje do 10, rješavaju zadatke zbrajanja i oduzimanja na konkretnim materijalima do 10.

SVG element circle_dots