ERASMUS + PROJEKT: Novi izazovi u odrastanju djece predškolske dobi u europskom okruženju Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport predviđenog trajanja do 2020. godine. Usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Za provedbu programa ERASMUS + u Hrvatskoj nadležna je Agencija za mobilnost i programe Europske unije.  Dječji vrtić Slavuj podnio je projektni prijedlog za 2019. godinu – ključna aktivnost 1 (KA1) – mobilnost u svrhu učenja za pojedince pod nazivom „Novi izazovi u odrastanju djece predškolske dobi u europskom okruženju“ za koji je odobrena financijska potpora. Projekt će se provoditi od rujna 2019. i trajat će dvije godine. Ciljevi projekta su uvođenje novih metoda rada u odgojno obrazovnim skupinama s programom ranog učenja stranog jezika i unapređenje inkluzivne prakse kroz nove kreativne metode poučavanja. U okviru projekta realizirat će se četiri međunarodna stručna usavršavanja na kojima će sudjelovati osam odgojno obrazovnih djelatnika. Nakon sudjelovanja na strukturiranim tečajevima: „Teaching English to very young learners“ (Malta), „Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer“ (Njemačka), „Smart Teachers Play More“ (Island) i „Special Needs and Autism: how to deal with them?“ (Italija) sudionici mobilnosti prenijet će znanja i iskustva ostalim odgojiteljima i stručnim suradnicima te uvesti inovacije u odgojno obrazovni rad što će doprinijeti internacionalizaciji i europskoj dimenziji ustanove.