MONTESSORI | SPORTSKI | ENGLESKI

OD 1. RUJNA 2021. GODINE U DV SLAVUJ PROVODIT ĆE SE SLJEDEĆI REDOVITI POSEBNI PROGRAMI:

  1. Redoviti 10-satni program – Montessori program – Strmec

Voditelji programa: odgojiteljice Zdenka Sever, Tamara Honomihl i Morana Kovač

Dodatna cijena programa: 300,00 kn

  1. Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja obogaćen sadržajima tjelesne i zdravstvene kulture i sporta za djecu od 4 godine do polaska u školu – objekt Strmec

Voditelji programa su: odgojiteljice Maja Karapandžić i Natalija Filla u suradnji s kineziologom Robertom Bujanićem

Dodatna cijena programa: 150,00 kn

  1. Redoviti 10-satni program ranog učenja engleskog jezika – Kerestinec

Voditelji programa: odgojiteljice Ivanka Dmitrovski i Snježana Skledar

Cijena programa: 200,00 kn

  1. Redoviti 10-satni program ranog učenja njemačkog jezika – Rakitje

Voditelji programa: odgojiteljice Kristina Biškupić i Jasminka Vrančić

Dodatna cijena programa: 200,00 kn

  1. Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja obogaćen sadržajima tjelesne i zdravstvene kulture i sporta za djecu od 4 godine do polaska u školu – objekt Rakitje

Voditelji programa su: odgojiteljice Martina Ljubej i Robertina Mauzer u suradnji s kineziologom Martinom Jaklenec

Dodatna cijena programa: 150,00 kn

 

Navedeni programi se dodatno plaćaju uz redovnu cijenu vrtića.

Više o programima i voditeljima programa možete doznati u letcima u nastavku ove obavijesti.

 

 

 

PROGRAM

 

DOB DJECE

OBJEKT,

ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA i

SOBA DNEVNOG BORAVKA

 

VODITELJI PROGRAMA

 

CIJENA PROGRAMA

Redoviti program obogaćen sadržajima tjelesne i zdravstvene kulture i sporta  

za djecu od 4. godine do polaska u školu

Objekt u Strmcu

Mješovita vrtićka skupina SDB – kat plavi kvart

 

Natalija Filla

Maja Karapandžić

Uz redovnu cijenu vrtića (550,00 kn) dodatno će se naplaćivati u iznosu od 150,00 kn

Ukupno: 700,00 kn

Redoviti program obogaćen sadržajima tjelesne i zdravstvene kulture i sporta  

za djecu od 4. godine do polaska u školu

Objekt u Rakitju

Mješovita vrtićka skupina SDB u novom dijelu objekta

 

Martina Ljubej

Robertina Mauzer

Uz redovnu cijenu vrtića (550,00 kn) dodatno će se naplaćivati u iznosu od 150,00 kn

Ukupno: 700,00 kn

 

Redoviti cjelodnevni Montessori program

 

za djecu od 3 godine do polaska u školu

Objekt u Strmcu

Mješovita vrtićka skupina SDB – kat plavi kvart

Tamara Honomihl

Zdenka Sever

Morana Kovač

Uz redovnu cijenu vrtića (550,00 kn) dodatno će se naplaćivati u iznosu od 300,00 kn

Ukupno: 850,00 kn

Redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika  

za djecu od 4. godine do polaska u školu

Objekt u Kerestincu

Odgojno-obrazovna skupina Delfini

 

Snježana Skledar

Ivanka Dmitrovski

Uz redovnu cijenu vrtića (550,00 kn) dodatno će se naplaćivati u iznosu od 200,00 kn

Ukupno: 750,00 kn

 Navedeni programi provodit će se temeljem Zaključka Grada Svete Nedelje i suglasnosti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slavuj“

MONTESSORI PROGRAM U NAŠEM VRTIĆU

Maria Montessori rođena je 1870. godine u Italiji. Razvila je svoju vlastitu koncepciju odgoja i obrazovanja – Montessori pedagogiju.
MONTESSORI PEDAGOGIJA
* temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djeteta kroz uvažavanje individualnosti, samoinicijative i potencijala pojedinaca
* osnovna ideja je „Pomozi mi da to učinim sam“.
* njeguje dječju osobnost, indirektno potičući interese djeteta za različita područja

* učenje se ostvaruje prirodnim procesom kroz igru
* učenje putem osjetila i učenje pokretom – „Put do intelektualnog razvoja vodi kroz ruke“.
* naglašava važnost pripremljene poticajne okoline – primjerena potrebama djeteta, strukturirana, prostor je čist i uredan, namještaj je prilagođen djetetu
* Montessori pribor je od prirodnih materijala, čist i potpun, sadrži logički redoslijed, vodi dijete od lakših prema težim vježbama, svaki pribor ima svoje mjesto i po jedan primjerak, sadrži kontrolu pogreške
* Montessori odgojitelj uočava individualnost djeteta, promatrač je, naizgled pasivan, strpljiv, pokazuje vježbe u tišini, daje priliku svakom djetetu da se usavrši, ne predaje znanje

 

RAZDOBLJA POSEBNE OSJETLJIVOSTI
To su razdoblja u kojima je izražena posebna sklonost primanju određenih vrsta podražaja na koje organizam spontano reagira (dijete je sposobnije usvojiti određena obilježja uspješnije i lakše).
Šest razdoblja posebne osjetljivosti:
1. osjetljivost za red – stalnost, dosljednost, potreba za poznatim (1. – 2. god.)
2. osjetljivost za jezik – razvoj jezika i govora (0. – 6. god.)
3. osjetljivost za kretanje – usklađenost pokreta (1. – 4. god.)
4. osjetljivost za društveno ponašanje – suradničko ponašanje, povezanost, usvajanje društvenih normi, interes za vršnjake (oko 2,5. god.)
5. osjetljivost za male predmete (oko 1. god.)
6. osjetljivost za učenje putem osjetila (0. – 5. god.)

MONTESSORI PODRUČJA RADA
SAMOSTALNOST
Vježbe iz područja samostalnosti osposobljavaju dijete da se samo brine za sebe, za svoju okolinu i za druge ljude.

OSJETILNOST
Vježbe iz područja osjetilnosti orijentiraju se na razvoj percepcije osjetilima – vid, sluh, njuh, okus i dodir.
JEZIK I GOVOR
Vježbe iz područja jezika i govora pomažu razvoju rječnika, napretku kod čitanja i pisanja.
MATEMATIKA
Vježbe iz područja matematike omogućuju djetetu da brojevne veličine spozna konkretno i putem osjetila te tako dođe do matematičkih apstrakcija.
KOZMIČKI ODGOJ
Vježbe iz područja kozmičkog odgoja pokrivaju područja umjetnosti te društvenih i prirodnih znanosti – geografije, biologije, povijesti i ostalih.
Montessori program u našem vrtiću organiziran je kao cjelodnevni, 10-satni, u mješovitoj skupini djece u dobi od 3 godine do polaska u školu. Provodi se svakodnevno 5 dana u tjednu, 10 mjeseci u godini.
Voditeljice programa su odgojiteljice koje imaju potrebne stručne kompetencije za rad s djecom predškolske dobi u navedenom programu, te se i dalje stručno usavršavaju u tome području.

NA VRH

 

REDOVITI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA OBOGAĆEN SADRŽAJIMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE I SPORTA
„Svi dijelovi tijela koji su u funkciji, ukoliko se primjereno koriste i vježbaju radom, dobro se razvijaju, ostaju zdravi, sporo stare; ali ukoliko nisu u uporabi postaju skloni bolesti, zaostaju u rastu i brzo stare.” (Hipokrat)
CILJEVI PROGRAMA
* Zadovoljavanje biološke potrebe djeteta za kretanjem i formiranje navika zdravog načina života te nužnosti svakodnevnog tjelesnog vježbanja.
* Stjecanje kompetencija potrebnih za postizanje određene razine motoričkih dostignuća.
* Poboljšanje stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, utječemo na kognitivne i konativne dimenzije, usvajanje motoričkih postignuća.
* Pružanje djeci mogućnost samoprocjenjivanja radi praćenja i vrednovanja svog rada i napretka kao i razvoj samokontrole.

Program je integrirani – isprepliću se sadržaji i aktivnosti iz redovitog rada kroz sportske aktivnosti i obratno.

PLANIRANI ZADATCI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE:
Antropološki:
* primjenom dinamičkih kretanja staviti u pokret sve dijelove tijela te pripremiti organizam za pojačane napore
* jačanje mišića koji su važni za pravilno držanje tijela i sprječavanje tjelesnih deformacija
* povećanje pokretljivosti zglobova
* razvoj opće motorike (razvoj brzine, snage, koordinacije…)

Obrazovni:
* utjecati na razvoj smisla za lijepo i točno izvođenje pokreta
* upoznati i svladati jednostavne igre, ponoviti i usavršiti pojedine elemente
* stjecanje teorijskih znanja za bolje razumijevanje svrhe tjelesnog vježbanja, a osobito znanja koje se odnosi na čuvanje i unapređivanje zdravlja

Odgojni:
* razvoj radnih i zdravstveno-higijenskih navika, navike za vježbanje u skupini
* međusobno pomaganje kao i samostalnost u radu
* djeca se uče poštivati pravila igre, znaju se veseliti pobjedi, podnijeti poraz…

 

Globalni program sportskih aktivnosti provodit će se kroz osnovne oblike kretanja, tehnike raznih sportskih disciplina, igre, šetnje, posjete, izlete, satove tjelesne i zdravstvene kulture i specifične programe (škola klizanja/skijanja).

Mjesto održavanja sportskih aktivnosti bit će zatvoreni prostori (sportska dvorana, hodnik vrtića, soba dnevnog boravka te pretprostori) i otvoreni prostori (igralište, terase).

METODE I OBLICI RADA
* Metodologija je zasnovana na igri – djetetova najprirodnija aktivnost.
* Metode usmenog izlaganja, demonstracije, postavljanja i rješavanja motoričkih zadataka, imitacije, ilustracije, dramatizacije, kombinirane metode vježbanja.
*Oblici rada: individualni, frontalni i grupni (rad u paru, paralelni i paralelno-odjeljenski).
Dobrobit ovog programa za dijete je njegov cjeloviti razvoj ličnosti kroz sva razvojna područja:
* Socio-emocionalni razvoj: razvoj pozitivne slike o sebi, sigurnosti, samopouzdanja, samokontrole, elemenata suosjećanja, izražavanje pozitivnih emocija, izgradnja prijateljskih odnosa, nenasilno rješavanje sukoba…
* Tjelesni i psihomotorički razvoj: razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti u prirodnim i složenim oblicima kretanja, orijentacija u prostoru, razvoj krupnih i sitnih mišićnih skupina…
* Spoznajni razvoj: razvoj pažnje, pamćenja, mišljenja
* Razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaranja: razvoj verbalne i neverbalne komunikacije, bogaćenje dječjeg rječnika, likovno izražavanje doživljaja, razvoj osjećaja za ritam…

Program će se provoditi svakodnevno, 5 dana u tjednu, 10 mjeseci u godini, u mješovitoj skupini djece u dobi od 4 godine do polaska u školu.

Sat TZK-a provodit će se 3 puta tjedno u trajanju od 45 minuta u vrijeme prijepodnevnog boravka djece u vrtiću.

Voditelji programa su odgojiteljice koje imaju potrebne stručne kompetencije za rad s djecom predškolske dobi u navedenom programu te se i dalje stručno usavršavaju u tome području i kineziolozi.

NA VRH

REDOVITI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG  JEZIKA   U NAŠEM VRTIĆU 

Program ranog učenja engleskog jezika u našem vrtiću nastao je temeljem spoznaje da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za početak učenja stranog jezika zbog bioloških i psiholoških prednosti. 

Integrirani program odgojno-obrazovnog rada s ranim učenjem engleskog jezika temelji se na načelima i komunikaciji na stranim jezicima Nacionalnog kurikuluma za rani i  predškolski odgoj i obrazovanje. 

Program ranog učenja engleskog jezika u našem vrtiću organiziran je kao cjelodnevni, 10-satni, u mješovitoj skupini djece u dobi od 4 godine do polaska u školu. Provodi se svakodnevno 5 dana u tjednu , 10 mjeseci u godini.  

Cilj  provođenja ovog programa  u skupini u kojoj se provodi je stvaranje poticajnog okruženja za cjeloživotni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika na prirodan i spontan način slušanjem, razumijevanjem i govorenjem jezika. 

U skupini u kojoj se provodi program ranog učenja engleskog jezika djeca: 

 *kroz igru i spontanu interakciju, a u skladu sa svojim mogućnostima i interesima, razvijaju interes za strani jezik i osjetljivost za drugi fonološki sustav 

*osposobljavaju se za  sporazumijevanje na engleskom jeziku : sposobnost slušanja i razumijevanja drugih, slobodno sudjelovanje u razgovoru na engleskom jeziku, bogaćenje izražaja djeteta 

*razvijaju navike slušanja engleskog jezika u svakodnevnim  životnim situacijama 

*razvijaju govorne vještina i usavršavaju izgovor kroz igru korištenjem naučenih riječi situacijskim učenjem te pjevanjem pjesmica i izgovaranjem brojalica… 

 

Učenje engleskog jezika odvija se u interakciji djeteta s okolinom, kroz istraživačke aktivnosti, manipulaciju i komunikaciju te podržavanjem  i osiguravanjem uvjeta za dječju spontanu igru. 

Aktivnosti u skupini provode se na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika. 

Komunikacija na engleskom jeziku ostvaruje se spontano uporabom osnovnog vokabulara kroz situacijsko učenje a gramatičke strukture obrađuju se kroz pjesmice, brojalice, dijaloge i igru. 

Tematska područja primjerena su interesima i razvoju djece predškolske dobi prateći zbivanja koja se događaju u vrtiću. 

 

Tematske cjeline i sadržaji koji se obrađuju u skupini su: 

*To sam ja – My name is..parts of body, emotions, clothes 

*Kulturno ophođenje -Hello, goodbye, please, thank you, welcome 

*Moja obitelj i moji prijatelji – mum, dad, brother, sister, friends, toys, games                                                   

*Moj dom i okolina – my town, street, my neighbourhood, house, bathroom, bed… 

*Priroda – plants, animals, lion, mouse, flower, fruit, rain, sun, snow, days, years, morning, evening 

*Boje – colours, red, yellow, green 

*Hrana – food, milk, meat, spoon, breakfast, dinner 

*Matematički pojmovi – shapes, numbers, sizes, clock, in, over, down, up 

*Zanimanja ljudi – teacher, doctor, postman, hammer 

*Promet – bus, car, zebra, traffic, signs 

*Svečanosti i blagdani – Happy birthday, Christmas, Easter, New Year, Halloween 

 

Voditeljice programa su odgojiteljice koje imaju potrebne stručne kompetencije za rad s djecom predškolske dobi u navedenom programu, te se i dalje stručno usavršavaju u tome području.  

 

NA VRH