U Dječjem vrtiću „Slavuj“ provodimo:

  • Redoviti 10 satni program
  • Integrirani program ranog učenja engleskog jezika
  • Kraće programe:
    • CAP – program
  • Program predškole