Dječji vrtić „Slavuj“

Obrtnička 13

Strmec

Sveta Nedelja

 

KLASA: 112-07/21-01/12

URBROJ: 238/29-178-01-21-1

Strmec, 31. kolovoza 2021. godine

 

Na temelju članka 26. i članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), čl. 7.  i čl. 25. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj” od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj” na svojoj 1. sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja koji se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje

 

„NATJEČAJ“

SE ODNOSI NA PRIJEM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a

„STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

 

za prijem u radni odnos:

  • Odgojitelj/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
natjecaj pripravnik

Natječaj možete preuzeti ovdje