Djeca u “Pčelicama” imala su mogućnost slobodnog likovnog izražavanja temperom, debelim kistom na platnu u boji, pritom razvijajući finu motoriku.