Ovdje možete pronaći opise nekih od korisnih aplikacija kojima se potiče jezično razumijevanje i izražavanje kao i predvještine čitanja i pisanja.

Aplikacije su nastale u sklopu ICT-AAC projekta (u suradnji FER – a i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta) te su namijenjene radu s djecom sa složenijim komunikacijskim potrebama, jezičnim teškoćama, u radu s odraslim osobama nakon traumatskih ozljeda mozga i cerebrovaskularnog inzulta, ali i za rad s djecom starije predškolske i mlađe školske dobi kod usvajanja vještina koje prethode čitanju, pisanju i računanju.

Poveznice na aplikacije, kao načini preuzimanja i upotrebe, nalaze se na stranici http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/aplikacije.

Pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja.

U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi.

Prijedlozi su vrsta riječi koja često djeci s jezičnim teškoćama predstavlja velik izazov, što je vidljivo u njihovom razumijevanju jezika, ali i u izražavanju.

Djeca s jezičnim teškoćama, ali i druga djeca koja teže ovladavaju jezikom, prijedloge uopće ne koriste (npr.”bio sam kinu”) ili ih koriste na pogrešan način (npr. ”slika je u zidu”).

Ova aplikacija olakšava usvajanje prijedloga djeci koja otežano usvajaju jezik.

Ova aplikacija olakšava učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova.  Poznato je da je poznavanje i imenovanje slova, uz fonološku svjesnost, jedan od najznačajnijih preduvjeta spremnosti za poduku čitanja. Osim samog imenovanja slova, od djece se početkom školovanja očekuje da savladaju pravilnu orijentaciju pisanja slova. 

Međutim, djeca predškolske dobi često sama pokušavaju pisati slova prema primjerima koja vide u svojoj okolini (primjerice iz slikovnica, novina, s jumbo plakata). Nerijetko djeca tako upamte pogrešnu orijentaciju slova (poznato kao zrcalno pisanje) ili pogrešni smjer pisanja. Takav pogrešno naučen način pisanja često je teško ispraviti.

Namijenjena je poticanju morfološkog razvoja djece predškolske dobi. Primjerena je za djecu s urednim jezičnim sposobnostima, te za djecu s teškoćama u jezičnom razvoju. Omogućuje korisnicima da im se na vizualno atraktivan i zabavan način približe gramatički morfemi za imensku i glagolsku množinu.

Ova interaktivna aplikacija osmišljena je kao motivacija i svojevrsni alat za upoznavanje s bojama. Namijenjena je djeci s višestrukim teškoćama, iako aplikaciju mogu koristiti i djeca urednog razvoja. 

Pojedina djeca sa složenim komunikacijskim potrebama otežano razumiju odnos sredstvo-cilj, a ova aplikacija nudi mogućnosti za usvajanje spomenutog odnosa na zabavan i atraktivan način. Potiče stvaranje i razumijevanje veze između uzroka i posljedice. Atraktivnost aplikacije, kao i jednostavnost zadataka, ”Prskalice” čine zanimljivom i djeci urednoga razvoja.

Poznavanje količine je osnova za buduće računanje. Djeci s teškoćama u razvoju ova aplikacija na atraktivan način pruža rana iskustva s količinom i brojevima, potpomognuto slikovnim i zvučnim zapisom. Olakšava učenje povezivanja vizualnog simbola i količine sa znamenkom (brojke). Koristeći ovu aplikaciju, djeca imaju priliku upoznati matematičke predvještine kao što su razlikovanje pojmova malo, puno i jednako. Aplikaciju mogu koristiti i mlađa djeca urednog razvoja.

Pripada nizu aplikacija koje su namijenjene poticanju predvještina čitanja na zabavan i atraktivan način, a svojom strukturom podsjeća na igru memory .Vrlo često se pogrešno smatra da je za uspješno ovladavanje čitanjem jedino važno svladati imenovanje slova. Koncept fonološke svjesnosti je jedna od ključnih predvještina čitanja jer djeca prije formalne poduke čitanja postaju vješta u prepoznavanju, izdvajanju i “baratanju” dijelovima manjim od riječi.  Aplikacija je namijenjena svim korisnicima predškolske dobi koji pokazuju interes za predvještine čitanja, ali i za one koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvoga glasa.