obavijest

EVIDENCIJA BOLESTI KOD DJECE U VRTIĆU ILI – ZAŠTO TREBAMO ISPRIČNICU NAKON BOLOVANJA

POŠTOVANI RODITELJI

U cilju očuvanja zdravlja Vašeg djeteta i zdravlja druge djece, podsjećamo na obavezu donošenja liječničkih ispričnica nakon odsustva djeteta iz vrtića zbog bolesti (Članak 9, DV Slavuj).

EVIDENCIJA BOLESTI KOD DJECE U VRTIĆU ILI – ZAŠTO TREBAMO ISPRIČNICU NAKON BOLOVANJA

 

Donijeti ispričnicu nakon bolovanja zakonska je obaveza (Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima). Prema podacima na ispričnici dužni smo u Vrtiću pratiti izostanke djece zbog bolesti, evidentirati ih u osobnu dokumentaciju djeteta, a na kraju godine podatke o razlozima i broju izostanaka prezentirati u službenom izvješću Vrtića. Cilj je praćenje kontrole epidemiološke situacije radi poduzimanja pravovremenih mjera za zaštitu zdravlja djece u kolektivu, te suzbijanje širenja infektivnih bolesti.
Za ostvarenje ovog cilja izuzetno nam je važna dobra suradnja s roditeljima, zato i sada apeliramo na Vas:

Ako su djeca bolesna, preporuka je da ostanu kod kuće, osobito ako Vaše dijete pokazuje jedan ili više sljedećih znakova bolesti:

 • Povišena temperatura (>37,5°C)
 • Neuobičajene mrlje ili kožni osipi
 • Proljev ili povraćanje jednom ili više puta u jednom danu
 • Uši, svrab ili znakovi drugih nametničkih bolesti
 • Jak kašalj koji remeti djetetove aktivnosti
 • Otežano ili ubrzano disanje
 • Konjunktivitis
 • Neuobičajeno tamni urin i/ili siva ili bijela stolica
 • Ukočeni vrat
 • Upaljeno grlo ili poteškoće kod gutanja
 • Zarazni kožni osipi (vodene kozice, ospice ili dr.)
 • za djecu koja se razbole u vrtiću, pozvat ćemo roditelje i zamoliti da ih odvedu kući ili liječniku. Lijekovi, vitamini ili posebna prehrana ne daje se djeci bez pisanih uputa koje je ovlašteni liječnik propisao za određeno dijete. Nakon dolaska s bolovanja obavezna je liječnička potvrda da je dijete zdravo!!!
 • informirajte odgajatelje/zdravstvenu voditeljicu telefonom/e-mailom ako je vaše dijete boluje od: bakterijske upale grla, upale pluća, vodenih kozica, šarlaha, konjunktivitisa, mononukleoze, gripe, trovanja salmonelom ili od neke druge teže infektivne bolesti;
 • po povratku nakon bolovanja u vrtić obavezno donesite ispričnicu od liječnika na kojoj mora pisati:
   ime i prezime djeteta, vrijeme izostanka – datum početka i završetka bolovanja i razlog, odnosno šifra bolesti. Ispričnicu predati odgojiteljici na ruke!
 • Ukoliko je dijete zbog bolesti odsutno mjesec dana potrebno je osim odgojitelju dostaviti ispričnicu i u računovodstvo radi prava na umanjenje cijene vrtića (racunovodstvo@dvslavuj.hr ili osobno)Ako je bolesno dijete u skupini, povećava se rizik pobolijevanja ostale djece, a bolesno dijete iziskuje posebnu njegu, koju mu vrtić tada ne može pružiti.

Zahvaljujemo na suradnji !

Edita Prelec, zdravstvena voditeljica

 

 

UPISI U PREDŠKOLU

UPISI U PREDŠKOLU
pozivamo roditelje djece školskih obveznika koji nisu uključeni u

redoviti program na

upis u program predškole

 

DJEČJI VRTIĆ „SLAVUJ“
Obrtnička 13
10 434 STRMEC
KLASA: UP/I-034-01/22-01/06
URBROJ: 238-29-178-01-22-1
Strmec, 5. rujna 2022. godine
Na temelju čl. 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07,
94/13, 98/19), čl. 6. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj“, KLASA: 601-02/22-
02/05, URBROJ: 238-29-178-07-22-1, od 20.04.2022. godine, Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u
programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023., KLASA: 601-05/22-01/06,
URBROJ: 238-29-178-07-22-5, od 20.04.2022. godine Dječji vrtić „Slavuj“ objavljuje

NATJEČAJ
za upis djece u programe

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022. / 2023.

III. PROGRAM PREDŠKOLE

U pedagoškoj godini 2022./2023. u program predškole upisuju se djeca rođena 2016. godine i do 31.
ožujka 2017. godine koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja (jednu godinu prije polaska
u školu), te djeca s teškoćama u razvoju (dvije godine prije polaska u osnovnu školu).
Za upis djeteta u program predškole roditelj ili skrbnik predaje sljedeću dokumentaciju:
Zahtjev za predškolu sadrži:
 popunjeni Zahtjev za upis djeteta u predškolu,
 rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih za polaznika ( preslika )
 potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 knjižicu cijepljenja (preslika) sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane
djece u dječjim vrtićima “Narodne novine”, br: 105/2002)
Dokumentacija za upis djeteta u program predškole podnosi se osobno u upravi Dječjeg vrtića „Slavuj“,
Obrtnička 13, Strmec u periodu od 06.09.2022. – 16.09.2022. godine
Prije uključivanja djeteta u program predškole roditelj je obvezan potpisati s Dječjim vrtićem
Ugovor o ostvarivanju programa i obaviti inicijalni intervju zajedno s djetetom.
Strmec, 5. rujna 2022. godine

Dječji vrtić „Slavuj“

obavijest

RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

Poštovani roditelji novoupisane djece,

pozivamo vas na prvi roditeljski sastanak s ciljem upoznavanja rada ustanove te predstavljanja nekih zanimljivih tema koje bi vam mogle koristiti prije polaska djeteta u vrtić.

Sastanak će se održati u utorak, 30. kolovoza 2022. godine u 16:15 sati u objektu Strmec (Obrtnička 13). Veselimo se početku suradnje!