EDUKACIJA NA MALTI

IZVJEŠTAJ S MOBILNOSTI NA MALTI

Na prvoj mobilnosti sudjelovale su odgojiteljice Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski koje u Dječjem vrtiću „Slavuj“ provode program ranog učenja engleskog jezika. Odgojiteljice su polazile strukturirani tečaj pod nazivom „Teaching English to Very Young Learners“ u gradu St Paul`s Bay na Malti od 21.10. do 25.10.2019. godine. Edukaciju je organizirala škola stranih jezika „Alpha School of English“, a voditeljica je bila Maria Mifsud. Ova edukacija bila je namijenjena odgojiteljima djece u dobi od 3 do 6 godina s ciljem poboljšanja vještina poučavanja stranog jezika te vještina podržavanja i motiviranja djece na učenje stranog jezika. Područja koja su bila obuhvaćena edukacijom su: komunikacija u skupini, psiholingvistika, kreativna izrada materijala, korištenje vizualnih poticaja, pjesmica, igara, glume, umjetnosti i storytellinga u odgojnoj skupini s programom ranog učenja engleskog jezika.

Kroz pet dana strukturiranog tečaja, voditeljica se usmjerila na kreiranje plana i programa odgojno obrazovnog rada, osmišljavanje tema i aktivnosti koje odražavaju interes djece, provođenje aktivnosti koje obuhvaćaju raznolike kreativne izričaje te podržavaju cjelovit razvoj djeteta. Osim toga, na edukaciji su odgojiteljice dobile informacije o mnoštvu korisnih mrežnih stranica koje nude kreativne ideje i materijale za poučavanje engleskog jezika, a uz to su i saznale kako koristiti digitalne tehnologije, posebice pametnu interaktivnu ploču,  u radu s djecom predškolske dobi. U sklopu edukacije odgojiteljice su dobile mogućnost iznošenja vlastitih ideja i dijeljenja praktičnih iskustava, načina i metoda rada s drugim sudionicima edukacije.

 

U srijedu, 23.listopada, „Alpha School of English“ organizirala je za dvije skupine polaznika tečaja posjet Valletti,  glavnom gradu Malte. Ovaj posjet uključivao je prijevoz do Vallette te ulaz u teatar gdje je prikazan dokumentarni film o povijesti Malte. Nakon toga uslijedio je obilazak centra grada prilikom kojeg su voditeljice edukacija svoje polaznike upoznale s povijesnim činjenicama, gradskoj arhitekturi i važnim gradskim znamenitostima. Tijekom razgledavanja grada odgojiteljice Guliš i Dmitrovski uspostavile su video poziv s psihologinjom u svom matičnom objektu te su djeca njihove odgojne skupine mogla na trenutak doživjeti atmosferu gradskog središta Vallette pri čemu se djecu dojmio prizor kada su topovi s gradskih zidina pucnjem označili podne, ali i vidjeti svoje odgojiteljice u sasvim drugačijem okruženju.

U petak, 25. listopada, bio je posljednji dan edukacije te su toga dana provedene planirane prezentacije aktivnosti polaznika. Odgojiteljice su svoje aktivnosti prezentirale skupini polaznika tečaja o kreativnoj upotrebi digitalnih tehnologija u radu s djecom. Odgojiteljica Dmitrovski prezentirala je aktivnosti na temu „Fruits“ pri čemu je temu obradila pomoću nekoliko igara uz korištenje vizualnih poticaja, obradu pjesme, ples te pokretnu igru u krugu. Odgojiteljica Guliš prezentirala je aktivnosti na temu „Halloween“ te je temu obradila kroz razne igre slikovnim karticama, zanimljivu i duhovitu pokretnu igru te likovno izražavanje. Povratne informacije polaznika nakon prezentacija aktivnosti bile su izrazito pozitivne što je ujedno i potvrda kvalitetnog rada i kompetentnosti odgojiteljica u poučavanju stranog jezika.

Koristi ovog strukturiranog tečaja za odgojiteljice su višestruke. Osim unaprjeđivanja engleskog jezika kroz konverzaciju sa sudionicima edukacije, odgojiteljice su dobile nove spoznaje i mnoštvo novih informacija praktično primjenjivih u radu s djecom predškolske dobi. Uz produbljivanje znanja o korištenju digitalnih tehnologija, odgojiteljice su dobile informacije o relevantnim mrežnim izvorima koja nude pregršt materijala korisnih za provođenje programa ranog učenja engleskog jezika u predškolskoj ustanovi. Znanja, ideje i materijale dobivene na edukaciji odgojiteljice će implementirati u svom daljnjem radu u svojoj odgojnoj skupini što će djeci učiniti učenje stranog jezika još zanimljivijim.

S obzirom na to da je naš vrtić prvi put aplicirao za Erasmus + projekte, odlazak na mobilnost na Malti je za vrtić, ali i odgojiteljice koje su sudjelovale u mobilnosti, sasvim novo i vrlo vrijedno iskustvo. Kao jednu od najpozitivnijih strana ove mobilnosti odgojiteljice ističu razmjenu primjera dobre prakse i stjecanje novih poznanstava. Jedno takvo poznanstvo uskoro će postati partnerstvo kroz zajedničko provođenje projekta putem eTwinning platforme, a ideja je izniknula još tijekom mobilnosti. Odgojiteljice će, s odgojiteljicom Špelom Pirih iz Kranja u Sloveniji, u skoroj budućnosti započeti s kreiranjem i provedbom projekta u kojem će naša djeca biti aktivni sudionici i partneri djece iz slovenskog vrtića, a sve kroz igru, zanimljive i kreativne aktivnosti i učenje engleskog jezika.

Pripremile: Ivanka Dmitrovski i Blanka Guliš