IZVJEŠTAJ S VIRTUALNE MOBILNOSTI – ITALIJA

Odgojiteljice Mirela Bašić, Andreja Maglić i Helena Škovrlj sudjelovale su na virtualnoj mobilnosti  „Special needs and autism-how to deal with them: theoretical and pratical experiences“.

Strukturirani tečaj trajao je od 14.04. do 23.04.2021. godine, u organizaciji centra Progetteo Crescere iz pokrajine Regio Emilija. Tečaj je vodila psihologinja i psihoterapeutkinja Stefania Musci.

Zbog trenutne situacije s pandemijom covid 19 tečaj je organiziran kao virtualna mobilnost.

 

Virtualna mobilnost obuhvaća niz aktivnosti potpomognutih informacijskim i komunikacijskim tehnologijama uključujući e-učenje, kojim se ostvaruju ili olakšavaju međunarodna, suradnička iskustva u kontekstu poučavanja, osposobljavanja ili učenja.

Prije mobilnosti odgojiteljice su prošle jezičnu pripremu.

U samom uvodnom dijelu tečaja sudionici su se upoznali i predstavili kao i institucije iz kojih dolaze, te uspoređivali karakteristike obrazovnih sustava zemalja sudionika.

Slijedio je teorijski dio o autizmu i djeci s posebnim potrebama, te predstavljanje inkluzivne prakse kroz teoriju i slikovne primjere.

Tijekom ove mobilnosti odgojiteljice su usvojile znanja o inkluzivnoj praksi kako bi promovirale metode rada i poučavanja u radu s djecom s posebnim potrebama.

Osvijestile su potrebu za promjenom okoline i svakodnevnog pristupa djeci s posebnim potrebama, te promišljale što ustanova i pojedinci mogu dobiti od inkluzije djeteta s posebnim potrebama, a ne samo što dijete može dobiti od ustanove.

 

Odgojiteljice su unaprijedile svoje digitalne i jezične kompetencije. Također stvorile su kvalitetne temelje za daljnji rad i neprestano usavršavanje iz područja inkluzivne prakse za čiju se što kvalitetniju provedbu zalažu.

Pripremile: Andreja Maglić i Helena Škovrlj

Prezentacija aktivnosti s mobilnosti

Na Odgojiteljskom vijeću, 3.2.2020. kolegice Jasminka Vrančić, Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski
prezentirale su iskustva i aktivnosti s mobilnosti u Njemačkoj i na Malti.

Diseminacija STPM-a

U područnom objektu Kerestinec, 26.11.2019. zdravstvena voditeljica i psihologinja održale su prvi od pet modula „Smart Teachers Play More“ (STPM) koji su u Godišnjem planu i programu planirani kao interno stručno usavršavanje prema posebnom interesu. Polaznice usavršavanja su odgojiteljice Ivana Špehar (Ribice), Monika Kuzmić Husak (Delfini), Mirela Bašić (Hobotnice), Ivanka Dmitrovski i Blanka Guliš (Delfini).

Ciljevi prvog modula odnosili su se na prenošenje prakse iz islandskog vrtića, predstavljanje STPM ideologije, donošenje pravila grupe, predstavljanje konkretnih primjera i alata za rad s djecom kroz igru, pokret i osjetila.

Uz igru i ugodno druženje zajedno smo osmislili aktivnosti koje ćemo provesti s djecom u matičnim odgojno-obrazovnim skupinama odgojiteljica.

Edukacija na Islandu

Zdravstvena voditeljica Edita Prelec i psihologinja Sara Jager sudjelovale su od 11. do 15.11.2019. na strukturiranom tečaju Smart Teachers Play More (STPM) u organizaciji Leikur að læra (Reykjavik, Island). Voditeljice tečaja bile su Sarah Jane Anthony i Kristín Einarsdóttir, osnivačice STPM-a, koje su na temelju iskustva i strasti prema poučavanju i učenju razvile novu filozofiju, metodologiju i aktivnosti za rad s djecom u vrtićima i osnovnim školama. Na tečaju je sudjelovalo 40 sudionika iz 11 europskih zemalja.

Ciljevi tečaja bili su: predstavljanje ideologije u pozadini STPM-a i konkretnih primjera igara i aktivnosti, implementacija STPM tehnika u islandskim školama, mogućnost iskustvene prorade i korištenje konkretnih alata za poučavanje djece kroz igru, pokret i osjetila, dijeljenje primjera dobre prakse (uspješnih aktivnosti temeljenih na igri) među sudionicima tečaja, istraživanje kako se roditelji i lokalna zajednica mogu uključiti u dječje poučavanje kroz igru, pokret i osjetila na zabavan i edukativan način, podrška u planiranju vizije play to learn more ideologije i implementaciji iste u svojoj ustanovi. Tijekom perioda dijeljenja primjera dobre prakse, zdravstvena voditeljica predstavila je sudionicima tečaja radionice prve pomoći koje provodi s djecom u našem vrtiću, a psihologinja primjere poučavanja tolerancije.

U sklopu tečaja bio je organiziran posjet vrtiću i školi u Mosfellsbæru. Sudionici su imali priliku razgledati prostor, materijale i sudjelovati u aktivnostima boravka na zraku. Istog dana bili su pozvani na internacionalnu večer u tradicionalnu islandsku kuću voditeljice i domaćice Kristíne. Tijekom večernjeg druženja svi su sudionici predstavljali svoju zemlju tradicionalnim specijalitetima i promotivnim materijalima.

Po povratku s mobilnosti, zdravstvena voditeljica i psihologinja će voditi interno stručno usavršavanje za zainteresirane odgojitelje i prenijeti im iskustva i metode rada u podlozi STPM-a te isto implementirati u radu s djecom.

Pripremile:

Sara Jager

Edita Prelec

EDUKACIJA U NJEMAČKOJ

IZVJEŠTAJ S MOBILNOSTI IZ BERLINA

Odgojiteljica Jasminka Vrančić sudjelovala je od 4. do 10.11.2019. na strukturiranom tečaju „Intensiv
Deutschkurs und CLIL für Lehrer“ u Carl Duisberg Centru (Berlin, Njemačka).
Prije samog odlaska na tečaj, odgojiteljica je ispunila online test njemačkog jezika. Dolaskom u Berlin
pristupila je intervjuu s profesoricom Norom Mäcke nakon kojeg je sukladno rezultatima znanja njemačkog
jezika bila smještena u C1 skupinu u kojoj je bila jedini odgojitelj.

Nastava se održavala od ponedjeljka do petka u jutarnjim i popodnevnim terminima.
Voditeljice jutarnjeg tečaja, izvorni govornici njemačkog jezika, bile su Monika Koepcke i Kirsten Jänica.
Nastava je služila produbljivanju znanja njemačkog jezika, dok je popodnevna nastava, koju su provodile
profesorice Nora Mäcke i Alexandra Harth, bila orijentirana na usvajanje i proučavanje CLIL metode čiji je
osnovni temelj učenje pomoću svih osjetila
Profesorica Harth je provodila Bilingualer Sachfachunterricht mit allen Sinnen lernen što bi u prijevodu
značilo „dvojezično učenje svim osjetilima“. Istaknula je kako je uz učenje svim osjetilima vrlo važno
dokumentiranje te je ponudila dodatne materijale koje odgojitelj može koristiti u radu s djecom. Profesorica
Mäcke provodila je razne aktivnosti s ciljem osvještavanja kako djeca uče istraživanjem te kako dolaze do
spoznaja povezujući sliku i tekst.
Odgojiteljica Jasminka Vrančić se tijekom cijele edukacije mogla nesmetano izražavati na njemačkom
jeziku te je navela kako je prednost tečaja jutarnji razgovor s ostalim polaznicima u skupini o svakodnevnim
temama tijekom kojeg se povezala s kolegama iz drugih zemalja te upoznala njihov rad.
U okviru tečaja, Centar za jezike Carl Duisberg nije organizirao dodatne sadržaje za svoje polaznike, stoga
je odgojiteljica svakog dana nakon nastave samostalno upoznavala grad i znamenitosti. To je uvelike
doprinijelo razvoju kompetencije komunikacije na stranom jeziku – njemačkome jeziku (snalaženje u
svakodnevnim situacijama s ljudima oko sebe: hotel, ulica, muzej, restoran,…).

Tijekom ove mobilnosti, odgojiteljica je stvorila znanja i kvalitetan temelj za daljnje usavršavanje u
području podučavanja njemačkog jezika koje će primijeniti u vođenju redovitog programa ranog učenja
njemačkog jezika u okviru odgojno-obrazovne skupine. Nadalje, stekla je nova poznanstva s kojima će
zasigurno moći ostvariti daljnju suradnju.

Pripremila: Jasminka Vrančić

EDUKACIJA NA MALTI

IZVJEŠTAJ S MOBILNOSTI NA MALTI

Na prvoj mobilnosti sudjelovale su odgojiteljice Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski koje u Dječjem vrtiću „Slavuj“ provode program ranog učenja engleskog jezika. Odgojiteljice su polazile strukturirani tečaj pod nazivom „Teaching English to Very Young Learners“ u gradu St Paul`s Bay na Malti od 21.10. do 25.10.2019. godine. Edukaciju je organizirala škola stranih jezika „Alpha School of English“, a voditeljica je bila Maria Mifsud. Ova edukacija bila je namijenjena odgojiteljima djece u dobi od 3 do 6 godina s ciljem poboljšanja vještina poučavanja stranog jezika te vještina podržavanja i motiviranja djece na učenje stranog jezika. Područja koja su bila obuhvaćena edukacijom su: komunikacija u skupini, psiholingvistika, kreativna izrada materijala, korištenje vizualnih poticaja, pjesmica, igara, glume, umjetnosti i storytellinga u odgojnoj skupini s programom ranog učenja engleskog jezika.

Kroz pet dana strukturiranog tečaja, voditeljica se usmjerila na kreiranje plana i programa odgojno obrazovnog rada, osmišljavanje tema i aktivnosti koje odražavaju interes djece, provođenje aktivnosti koje obuhvaćaju raznolike kreativne izričaje te podržavaju cjelovit razvoj djeteta. Osim toga, na edukaciji su odgojiteljice dobile informacije o mnoštvu korisnih mrežnih stranica koje nude kreativne ideje i materijale za poučavanje engleskog jezika, a uz to su i saznale kako koristiti digitalne tehnologije, posebice pametnu interaktivnu ploču,  u radu s djecom predškolske dobi. U sklopu edukacije odgojiteljice su dobile mogućnost iznošenja vlastitih ideja i dijeljenja praktičnih iskustava, načina i metoda rada s drugim sudionicima edukacije.

 

U srijedu, 23.listopada, „Alpha School of English“ organizirala je za dvije skupine polaznika tečaja posjet Valletti,  glavnom gradu Malte. Ovaj posjet uključivao je prijevoz do Vallette te ulaz u teatar gdje je prikazan dokumentarni film o povijesti Malte. Nakon toga uslijedio je obilazak centra grada prilikom kojeg su voditeljice edukacija svoje polaznike upoznale s povijesnim činjenicama, gradskoj arhitekturi i važnim gradskim znamenitostima. Tijekom razgledavanja grada odgojiteljice Guliš i Dmitrovski uspostavile su video poziv s psihologinjom u svom matičnom objektu te su djeca njihove odgojne skupine mogla na trenutak doživjeti atmosferu gradskog središta Vallette pri čemu se djecu dojmio prizor kada su topovi s gradskih zidina pucnjem označili podne, ali i vidjeti svoje odgojiteljice u sasvim drugačijem okruženju.

U petak, 25. listopada, bio je posljednji dan edukacije te su toga dana provedene planirane prezentacije aktivnosti polaznika. Odgojiteljice su svoje aktivnosti prezentirale skupini polaznika tečaja o kreativnoj upotrebi digitalnih tehnologija u radu s djecom. Odgojiteljica Dmitrovski prezentirala je aktivnosti na temu „Fruits“ pri čemu je temu obradila pomoću nekoliko igara uz korištenje vizualnih poticaja, obradu pjesme, ples te pokretnu igru u krugu. Odgojiteljica Guliš prezentirala je aktivnosti na temu „Halloween“ te je temu obradila kroz razne igre slikovnim karticama, zanimljivu i duhovitu pokretnu igru te likovno izražavanje. Povratne informacije polaznika nakon prezentacija aktivnosti bile su izrazito pozitivne što je ujedno i potvrda kvalitetnog rada i kompetentnosti odgojiteljica u poučavanju stranog jezika.

Koristi ovog strukturiranog tečaja za odgojiteljice su višestruke. Osim unaprjeđivanja engleskog jezika kroz konverzaciju sa sudionicima edukacije, odgojiteljice su dobile nove spoznaje i mnoštvo novih informacija praktično primjenjivih u radu s djecom predškolske dobi. Uz produbljivanje znanja o korištenju digitalnih tehnologija, odgojiteljice su dobile informacije o relevantnim mrežnim izvorima koja nude pregršt materijala korisnih za provođenje programa ranog učenja engleskog jezika u predškolskoj ustanovi. Znanja, ideje i materijale dobivene na edukaciji odgojiteljice će implementirati u svom daljnjem radu u svojoj odgojnoj skupini što će djeci učiniti učenje stranog jezika još zanimljivijim.

S obzirom na to da je naš vrtić prvi put aplicirao za Erasmus + projekte, odlazak na mobilnost na Malti je za vrtić, ali i odgojiteljice koje su sudjelovale u mobilnosti, sasvim novo i vrlo vrijedno iskustvo. Kao jednu od najpozitivnijih strana ove mobilnosti odgojiteljice ističu razmjenu primjera dobre prakse i stjecanje novih poznanstava. Jedno takvo poznanstvo uskoro će postati partnerstvo kroz zajedničko provođenje projekta putem eTwinning platforme, a ideja je izniknula još tijekom mobilnosti. Odgojiteljice će, s odgojiteljicom Špelom Pirih iz Kranja u Sloveniji, u skoroj budućnosti započeti s kreiranjem i provedbom projekta u kojem će naša djeca biti aktivni sudionici i partneri djece iz slovenskog vrtića, a sve kroz igru, zanimljive i kreativne aktivnosti i učenje engleskog jezika.

Pripremile: Ivanka Dmitrovski i Blanka Guliš

JEZIČNA PRIPREMA ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI

„Novi izazovi u odrastanju djece predškolske dobi u europskom okruženju“

naziv je ERASMUS+ projekta DV Slavuj odobrenog od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije te financiranog iz EU fondova. U skladu s ciljem ovog projekta na međunarodnim stručnim usavršavanjima sudjelovat će odgojiteljice-voditeljice programa ranog učenja stranog jezika te odgojiteljice koje aktivno sudjeluju u unaprjeđenju inkluzivne prakse u našem vrtiću. Kako bi odgojiteljice što aktivnije sudjelovale i kvalitetnije predstavljale sebe, svoj vrtić i svoju državu za njih je, u sklopu priprema za odlazak na mobilnosti na Maltu, Island i Italiju, organizirana jezična priprema u suradnji sa Školom stranih jezika Inicijativa u trajanju od 16 sati. Voditeljica konverzacijskog tečaja je simpatična Maria Grgic Skendrović koja je izvorna govornica engleskog jezika podrijetlom iz Kanade, a napredak u poznavanju engleskog jezika kod naših odgojiteljica raste iz sata u sat. Nadamo da će se odgojiteljice s mobilnosti vratiti s mnoštvom novih spoznaja, iskustava te inovativnih metoda rada koje će implementirati u svoj odgojno obrazovni rad za dobrobit naših najmlađih.

 

PROJEKT 2019./2021.

ERASMUS + PROJEKT: Novi izazovi u odrastanju djece predškolske dobi u europskom okruženju Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport predviđenog trajanja do 2020. godine. Usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Za provedbu programa ERASMUS + u Hrvatskoj nadležna je Agencija za mobilnost i programe Europske unije.  Dječji vrtić Slavuj podnio je projektni prijedlog za 2019. godinu – ključna aktivnost 1 (KA1) – mobilnost u svrhu učenja za pojedince pod nazivom „Novi izazovi u odrastanju djece predškolske dobi u europskom okruženju“ za koji je odobrena financijska potpora. Projekt će se provoditi od rujna 2019. i trajat će dvije godine. Ciljevi projekta su uvođenje novih metoda rada u odgojno obrazovnim skupinama s programom ranog učenja stranog jezika i unapređenje inkluzivne prakse kroz nove kreativne metode poučavanja. U okviru projekta realizirat će se četiri međunarodna stručna usavršavanja na kojima će sudjelovati osam odgojno obrazovnih djelatnika. Nakon sudjelovanja na strukturiranim tečajevima: „Teaching English to very young learners“ (Malta), „Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer“ (Njemačka), „Smart Teachers Play More“ (Island) i „Special Needs and Autism: how to deal with them?“ (Italija) sudionici mobilnosti prenijet će znanja i iskustva ostalim odgojiteljima i stručnim suradnicima te uvesti inovacije u odgojno obrazovni rad što će doprinijeti internacionalizaciji i europskoj dimenziji ustanove.